Reprezentowanie strony przed organami administracji

Prawo administracyjne

  • reprezentowanie strony przed organami administracji, w tym sporządzanie zażaleń na postanowienia i odwołań na decyzje
  • reprezentowanie strony przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym