Obsługa prawna - Kraków

Prawo ochrony konkurencji

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach antymoponoplowych, wszczętych w celu kontroli koncentracji lub wyeliminowania nadużywania pozycji dominującej lub porozumień ograniczających konkurencję. W ramach świadczonych usług towarzyszymy również przedsiębiorcy przy czynnościach kontroli lub przeszukania przeprowadzanych przez osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów.