Obsługa prawna - Kraków

Kredyty frankowe

Od wielu lat zajmujemy się prowadzeniem spraw frankowych. Byliśmy jedną z pierwszych kancelarii, które składały w imieniu swoich klientów pozwy o stwierdzenie nieważności kredytów frankowych lub stwierdzenie abuzywności klauzul indeksacyjnych. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, a także w negocjowaniu z bankiem korzystniejszych warunków spłaty.

Prześlij nam swoją umowę kredytu frankowego do bezpłatnej analizy.
Skan umowy proszę przesłać na adres e-mail naszej kancelarii: kancelaria@bieleckiadwokat.pl

Dla każdego frankowicza szczególnie ważne jest również uzyskanie postanowienia o zabezpieczeniu w postaci zawieszenia w płaceniu rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania procesu. Takie orzeczenie stanowić może znaczącą ulgę dla kredytobiorcy, szczególnie w okresie wysokich stóp procentowych. 

W obecnym stanie rzeczy, po korzystnych dla frankowiczów orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odsetek wygranych spraw z bankiem, i tak już wysoki, jeszcze się zwiększył. Nie ma zatem już dzisiaj na co czekać i warto jak najszybciej kierować powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytowej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez zawieszenie płacenia rat.

Nasza kancelaria zajmuje się kompleksowo sprawami frankowymi od skierowania do banku wezwania do zapłaty poprzez prowadzenie z nim rozmów ugodowych aż po staranny przygotowanie i prowadzenie batalii sądowych.

Wieloletnie doświadczenie i indywidualne podejście do każdej sprawy wyróżnia nas spośród innych podmiotów, prowadzących podobne sprawy. Reprezentujemy swoich klientów frankowych na terenie całej Polski.

Czym jest kredyt frankowy i jak ustalić nieważność jego nieważność?

Kredyt frankowy to rodzaj kredytu hipotecznego udzielanego w walucie szwajcarskiej (CHF), który był popularny w niektórych krajach, takich jak Polska, na początku XXI wieku. Wielu kredytobiorców zdecydowało się na ten rodzaj kredytu ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu z kredytami udzielanymi w lokalnych walutach. Jednak kredyty frankowe miały pewne ryzyko związane z wahaniem kursu waluty szwajcarskiej. W 2015 roku kurs CHF znacząco wzrósł wobec innych walut, co spowodowało znaczne wzrosty rat kredytów frankowych i trudności finansowe dla wielu kredytobiorców.

Ogromna liczba kredytobiorców, którzy podpisali z bankiem umowę o kredyt frankowy, czuła się bardzo pokrzywdzona postępowaniem banków, które w zdecydowanej większości przypadków nie informowały swoich klientów o ryzykach walutowych. Stąd pojawiły się pierwsze pozwy o ustalenie nieważności umowy kredytowej we frankach szwajcarskich oraz o stwierdzenie abuzywności klauzul indeksacyjnych wprowadzanych do umów kredytowych. W pozwach zwracano uwagę w szczególności na wprowadzenie w błąd przez bank podczas podpisywania umowy kredytowej, brak udzielenia pełnych informacji kredytowych, w szczególnośći w zakresie zmian kursu walutowego, a także nadmierne koszty samego kredytu. Wielokrotnie wskazywano nawet na niekonstytucyjność przepisów, umożliwiących zawierania takich kredytów. W wielu sytuacjach kredytobiorca był wręcz namawiany na kredyt we frankach przez bank, który informował go o braku zdolności kredytowej w walucie lokalnej. Powyższe okoliczności decydują obecnie, że sądy stwierdzają nieważność umów kredytu hipotecznego w CHF.