Obsługa prawna - Kraków

Kredyty z WIBOR

Kancelaria zajmuje się nie tylko sprawami kredytu frankowego, ale również kredytu złotówkowego z oprocentowaniem opartym o WIBOR. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do treści zawrtej umowy kredytowej i sposobu ustalania oprocentowania w oparciu o niezrozumiałe przez Ciebie wskaźniki, jest szansa, że Twoja umowa może zostać podważona w sądzie.

Prześlij nam swoją umowę kredytu złotówkowego do bezpłatnej analizy. 
Skan umowy proszę przesłać na adres e-mail naszej kancelarii: kancelaria@bieleckiadwokat.pl

W obecnej sytuacji rynkowej kredytobiorcy coraz części mają szansę obniżyć ratę swojego kredytu o WIBOR, co w przeciągu kilku lat przełoży się na ogromne oszczędności.

Dlaczego oparcie oprocentowania kredytu o WIBOR mogłoby zostać zakwestionowane przez bank?

Odpowiedzi może być co najmniej kilka, wszystko zależy od konkretnej treści umowy kredytowej i okoliczności towarzyszących jej zawarciu.

Warto jednak podkreślić, iż wobec WIBOR wysuwa się coraz więcej zarzutów w zakresie braku spełniania wymogów w zakresie reprezentatywności, rynkowości i adekwatności. 

Niezależnie od zarzutów co do samego wskaźnika godzi się zauważyć, iż banki w wielu przypadkach nie dołożyły wystarczających starań w poinformowanie kredytobiorcy w sposób przejrzysty i kompletny o ryzyku związanym ze zmienną stopą procentową. Brak informacji o ryzyku czy też niepełność może stanowić mocną podstawę do zakwestionowania ważności umowy kredytowej i zawartych w niej klauzul.

Zwrócić również uwagę należy na częste praktyki banków, które zmienne oprocentowanie kredytu wyliczały nie tylko w oparciu o WIBOR, ale również o inny własny wskaźnik. Nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że WIBOR nie może być uzupełniany jednostronnie przez bank własny wskaźnik bank określał jako „współczynnik zmiany”, który nie była wystarczająco transparentny dla kredytobiorcy.

Z tych i wielu innych powodów warto poddać analizie umowę kredytu złotówkowego i powierzyć sprawę doświadczonym prawnikom z naszej kancelarii.