Obsługa prawna - Kraków

Kredyty

Kancelaria specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie zawieranych kredytów przez klientów (hipotecznych czy konsumpcyjnych). Wiele umów kredytów zawiera niedozwolone klauzule. Równie często rozmiar naruszeń narzuconego przez bank wzorca umownego powoduje nieważność umowy kredytowej. Stajemy wtedy w obronie kredybiorcy, które niedostatecznie poinformowany nie miał świadomości ryzyk, związanych z zawarciem umowy.

Prowadzimy liczne sprawy o:

- ustalenie nieważności umów kredytowych lub stwierdzeniu abuzywności zawartych w nich klauzul indeksacyjnych (kredyty frankowe),

- ustalenie nieważności lub usunięcia z umowa wskaźnika WIBOR (kredyty z WIBOR),

- skorzystanie przez kredytobiorcę z sankcji kredytu darmowego.

W razie zainteresowania ofertą zapraszamy do przesłania skan lub zdjęcia umowy do bezpłatnej analizy. Jeśli decyzja będzie pozytywna i uznamy, że są podstawy do wytoczenia powództwa bankowi lub instytucji kredytowej prześlemy Państwu nasze rekomendacje i szacunkowe koszty prowadzenia sprawy.