Odszkodowania - Kraków

Prawo pracy

Prawo pracy

W ramach pomocy prawnej obejmującej prawo pracy reprezentujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i zbiorowych. Doradzamy, jak efektywnie i zgodnie z przepisami prawa prowadzić politykę zatrudnienia w danej firmie. W zakresie prawa pracy kancelaria sporządza profesjonalne ekspertyzy prawne, umowy, dokumenty, a także zajmuje się sprawami z zakresu odszkodowań za wypadki w miejscach pracy. 

Pozwy i wnioski:

W dziedzinie prawa pracy przygotowujemy pisma procesowe, takie jak:

 • Pozew o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu naruszenia pracowniczych dóbr osobistych.
 • Pozew o ukształtowanie wynagrodzenia (naruszenie zasady równego traktowania).
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy.
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Pozew o wypłatę odprawy
 • Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Pozew o przywrócenie do pracy
 • Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.
 • Pozew o uznanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy za bezskuteczne.
 • Pozew o zapłatę świadczeń po zmarłym pracowniku.
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu śmierci pracodawcy
 • Pozew o ponowne zatrudnienie w związku z wygaśnięciem umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 • Pozew o zwrot nadpłaconego pracownikowi wynagrodzenia
 • Pozew o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu
 • Pozew o sprostowanie świadectwa pracy.
 • Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia umowy o zakazie konkurencji
 • Pozew o uchylenie kary porządkowej
 • Pozew o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
 • Pozew o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
 • Pozew o udzielenie urlopu wychowawczego
 • Pozew o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy