Szkolenia z prawa - Kraków

Szkolenia prawne

Poza świadczeniem usług prawnych Kancelaria Adwokacka oferuje także prowadzenie szkoleń, dedykowanych przedsiębiorcom, organom administracji państwowej i samorządowej, fundacjom, stowarzyszeniom i wszystkim pozostałym podmiotom i jednostkom organizacyjnym, które chciałyby poszerzyć wiedzę i ponieść kwalifikację swoich pracowników.

Tematyka szkoleń uzależniona jest od indywidualnych potrzeb klienta, który będzie mógł zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem przepisów tworzących m. in. prawo cywilne, gospodarcze czy administracyjne.

Szkolenia organizowane są w siedzibie klienta lub w innym wybranym miejscu. Mogą obejmować zarówno duże, jak i mniejsze grupy słuchaczy. Prowadzone są one przy zastosowaniu profesjonalnych metod, odpowiadających potrzebom klienta.

W przypadku zainteresowania odbyciem szkolenia chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.