Rejestracja spółek - Kraków

Obsługa firm

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego.
Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.:

 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
 • sporządzanie i konsultowanie umów gospodarczych
 • sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa
 • przygotowywanie protokołów posiedzeń organów spółki
 • sporządzenie i zgłaszanie wniosków o założenie spółki oraz zmiany w rejestrze w sądzie rejestrowym
 • przeprowadzenie czynności przy rozwiązywaniu i likwidacji spółek, a także przy ich przekształceniach i podziałach
 • przygotowywanie i uczestnictwo w posiedzeniach organów spółki
 • prowadzenie rejestrów umów i dokumentów prawnych 
 • występowanie przed organami i sądami administracyjnymi, a także sądami powszechnymi
 • sporządzanie umów o pracę dla pracowników, wypowiedzeń umów o pracę oraz uczestnictwo w rozmowach ze związkami zawodowymi
 • bieżąca obsługa należności, od wezwania do zapłaty poprzez reprezentację przed sądem po nadzór nad egzekucją komorniczą