Obsługa prawna - Kraków

Rozwody

Szukają Państwo wsparcia i profesjonalnej pomocy w trudnym procesie rozwodu? Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych i jesteśmy w stanie gotów stanąć u Państwa boku, aby pomóc przejść przez ten trudny okres.

Rozwód to zawsze trudna sytuacja, która niesie ze sobą wiele emocji i zmian w życiu. Warto mieć u swojego boku prawnika, który nie tylko zna przepisy prawne, ale również potrafi zrozumieć Państwa potrzeby i wyjaśnić wszystkie kwestie związane ze sprawą rozwodową.

Co może zawierać wyrok rozwodowy?

Pierwszą z sprawą, która zajmie się sąd rozwodowy to wina małżonków. Głównym zadaniem sądu w tej kwestii jest ustalenie, który z partnerów ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia małżeńskiego. Zgodnie z artykułem 57 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, sąd wydając rozstrzygnięcie w sprawie rozwodowej, musi również zdecydować, czy któryś z małżonków ponosi winę. To staje się pierwszym obowiązkowym punktem w wyroku rozwodowym.

Sąd może rozwiązać małżeństwo z winy jednej ze stron, drugiej albo obojga małżonków. W ostatnim przypadku nie ma znaczenia, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego. Wystarczy, że oboje mieli swój, większy czy mniejszy, udział w tej sytuacji.

Warto jednak zaznaczyć, że na wniosek obojga małżonków sąd może zrezygnować z orzekania o winie. Musi to nastąpić jednak za ich pełną zgodą. W takim przypadku przyjmuje się tak, jakby żaden z małżonków nie był winny. Ustalenie winy może być istotne, zwłaszcza jeśli chodzi o roszczenia alimentacyjne na drugiego małżonka po rozwodzie.

Sąd musi także określić sposób sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Może zdecydować o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeśli przedstawili oni wspólne pisemne porozumienie. W przypadku braku zgody sądu, może ograniczyć jednemu z rodziców władzę, uwzględniając dobro dziecka. Sąd może także pozbawić jednego lub obu rodziców władzy rodzicielskiej.

Orzekając o władzy rodzicielskiej, sąd powinien kierować się interesem dziecka, uwzględniać właściwości osobiste rodziców, wiek dziecka oraz fakt, kto dotychczas wychowywał dziecko.

Kwestie dotyczące kontaktów z dzieckiem także mogą być uregulowane w wyroku rozwodowym. Sąd może uwzględnić porozumienie małżonków w tej sprawie lub samodzielnie zdecydować, jeśli małżonkowi do porozumienia nie doszli.

Alimenty na rzecz wspólnych dzieci to kolejna sprawa, którą sąd musi rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym. Sąd zasądza alimenty na rzecz każdego dziecka osobno, uwzględniając uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe rodziców.

Sąd musi również orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania dla rozwiedzionych małżonków, jeśli nadal mieszkają razem. Sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i opiekuna, któremu powierzono władzę rodzicielską.

Należy jednak pamiętać, że sąd może także orzec o eksmisji jednego z małżonków w przypadku rażąco nagannego postępowania. Decyzja o podziale wspólnego mieszkania może być dodatkowym elementem, ale nie jest to obowiązkowe w wyroku rozwodowym.

Podział majątku wspólnego to kwestia, którą sąd może rozpatrzyć na wniosek jednego z małżonków. Sąd ocenia, czy przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Najczęściej ma to miejsce, gdy małżonkowie są zgodni co do podziału.

Renta alimentacyjna na rzecz byłego małżonka to dodatkowy element, który sąd może uwzględnić na wniosek zainteresowanego małżonka.

Podsumowując, sąd w wyroku rozwodowym obowiązkowo orzeka o winie, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach na dzieci i sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Dodatkowo, sąd może rozstrzygnąć o alimentach na rzecz byłego małżonka, podziale majątku wspólnego, eksmisji czy podziale wspólnego mieszkania, jeśli jest taka potrzeba.

Czy warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Jeśli nie jesteś prawnikiem i nie posiadasz doświadczenia na salach sądowych samodzielne występowanie przed sądem może znacznie obniżyć Twoje szanse na korzystny wyrok.

Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu mogą być Państwo pewni, że proces rozwodowy zostanie przeprowadzony w sposób rzeczowy i profesjonalny. Udzielimy wyczerpującej pierwszej porady prawnej, pomożemy w negocjacjach i ewentualnej mediacji, a w razie konieczności będziemy reprezentować Państwa przed sądem.

Nasza kancelaria podejdzie do Państwa sprawy z pełnym zaangażowaniem i wiedzą, aby zapewnić najlepsze wsparcie prawne. Będzie reprezentować Państwa interesy, pomagając uzyskać korzystne warunki, związane ze sprawą rozwodową, w tym orzeczenie o winie, ustalenie alimentów, władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, a także o podział majątku i innych elementów opisanych powyżej.

Warto zadbać, aby o rozstrzygnięciu Państwa ważnej sprawy nie zdecydował na ślepy los. Skorzystanie z usług doświadczonego adwokata pomoże Państwu przejść przez ten niezwykle ciężki czas z większym spokojem i pewnością, że Państwa prawa będą w sposób należyty chronione.

Jeśli właśnie czytasz pozew rozwodowy swojego lub sam przygotowujesz się na rozwód  i potrzebujesz wyjaśnienia wszystkich powyższych zagadnień - skontaktuj się z profesjonalną kancelarią.

Zadzwoń (tel: +48 609 145 454lub napisz do nas (e-mail: kancelaria@bieleckiadwokat.pljuż dziś, aby umówić się na konsultację i uzyskać więcej informacji w sprawie prowadzenia sprawy rozwodowej.