Prawo rzeczowe – Kraków

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rzeczowego. Udzielamy porad prawnych i reprezentujemy klientów w sądach, gdzie przedmiotem postępowania są prawa własności (ruchomości i nieruchomości). Zajmujemy się również sprawami, które dotyczą ograniczonych praw rzeczowych, w tym: użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Pozwy i wnioski:

Sporządzamy m. in. pisma inicjujące postępowanie sądowe: 

 • Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń (immisji)
 • Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej oraz innych służebności
 • Pozew o wykupienie zajętej części gruntu
 • Pozew o rozgraniczenie nieruchomości
 • Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości 
 • Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Pozew o ustalenie uzyskania rzeczy nabytej od osoby nieuprawnionej
 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności
 • Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy
 • Wniosek o zniesienie współwłasności
 • Pozew właściciela o zaniechanie naruszeń (powództwo negatoryjne)
 • Pozew o ustalenie prawa własności
 • Pozew właściciela o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)
 • Pozew o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy
 • Pozew samoistnego posiadacza o zwrot nakładów
 • Pozew samoistnego posiadacza o przeniesienie własności działki zajętej na wzniesienie na niej budynku za odpowiednim wynagrodzeniem
 • Pozew przeciwko użytkownikowi wieczystemu o odszkodowanie za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oddanego mu gruntu    
 • Pozew użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów
 • Pozew o zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem