Obsługa prawna - Kraków

Usługi

W ramach świadczonych przez kancelarię usług oferujemy m. in. ustne porady prawne, pisemne opinie prawne, konsultacje umów, udział w negocjacjach, a także kompleksową reprezentację przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Klienci biznesowi mogą ponadto liczyć na stałą obsługę prawną w ramach miesięcznego abonamentu, pomoc w zakładaniu spółek i zgłaszaniu zmian w KRS, przygotowywanie protokołów posiedzeń i aktów wewnętrznych organów spółek oraz bieżącą obsługę należności.

Prowadzimy liczne spory sądowe z bankami, w szczególności w imieniu kredytobiorców frankowych (frankowiczów) - nieważność umowy kredytu hipotecznego, abuzywność klauzuli indeksacyjnej itd.

Kancelaria reprezentuje klientów także przed sądami rodzinnymi, w tym przede wszystkich sprawach o rozwód i separację. Wiele spraw prowadzonych przez kancelarię dotyczy również podziału majątku wspólnego czy ustaleniu kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Oferta kancelarii obejmuje pomoc prawną m. in. w następujących dziedzinach prawa:

Prawo rodzinne:

 • rozwody i separacje
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • pozbawienie i ograniczenia władzy rodzicielskiej
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek

Prawo osobowe:

 • ubezwłasnowolnienie

Prawo rzeczowe:

 • zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy o eksmisję

Prawo pracy:

 • przywrócenie do pracy i odszkodowanie
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia

Prawo karne:

 • reprezentowanie podejrzanego oraz oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego
 • reprezentowanie obwinionego (wykroczenia)
 • reprezentowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz osoby nie będącej stroną
 • reprezentowanie osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym

Prawo administracyjne:

 • reprezentowanie strony przed organami administracji, w tym sporządzanie zażaleń na postanowienia i odwołań na decyzje
 • reprezentowanie strony przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym