Obsługa prawna - Kraków

Artykuły

 

Zmiany w prawie spadkowym


W dniu 22 maja 2023 r. weszły w życie nowe przepisy, dotyczące dziedziczenia. Wprowadzono ustawę o fundacji rodzinnej, która wprowadziła zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące spadkobrania, szczególnie instytucji zachowku. 

Przepisy, które weszły w życie, wprowadzają nowy twór w postaci fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna może zostać ustanowiona w testamencie. Jeśli nie zostanie tamże ustanowiona, do spadku wliczony zostanie fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę oraz określone mienie. Pojawiła się także możliwość całkowitego lub częściowego zrzeczenia się zachowku. Obowiązujące dotychczas przepisy przewidywały zrzeczenie się dziedziczenia, a zrzeczenie się samego zachowku wymagało zawarcia umowy o zrzeczenie (zgodnie z poglądami orzecznictwa). Obecnie zrzeczenie się zachowku nie będzie stanowiło żadnego problemu. W ten sposób będzie można łatwiej ukształować sytuację majątkową, która zastanie spadobierców po śmierci testatora.

Podkreślić należy, iż najbliżsi krewni, którzy nie będą uwzględnieni w testamencie, mogą w dalszm ciągu dochodzić do zachowku od spadkobierców.  Jednak nowością będzie możliwość płatności zachowku w ratach. Spadkobierca zobowiązany do zapłaty zachowku będzie mógł odroczyć termin płatności lub wnioskować o jego obniżenie. Finalnie o tym, czy spadkobierca będzie mógł skorzystać z powyższego dobrodziejstwa będzie decydował sąd, który będzie miał na uwadze sytuację osobistą i majątkową zarówno osoby uprawnionej do zachowku, jak i zobowiązanego do zapłaty spadkobiercy.


pokaż wszystkie artykuły ››