Obsługa prawna - Kraków

Artykuły

 

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie? Kiedy i w jaki sposób


Rozwód bywa trudnym przeżyciem dla obu stron postępowania, dla obu małżonków. Po rozwiązaniu małżeństwa mamy możliwosć powrotu do poprzedniego nazwiska, co jest naturalnym sposobem na odcięcie się od trudnej przeszłości.

Aby zmienić nazwisko możemy skorzystać z drogi, która jest oferowana przez art. 59 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Przepis ten przyznaje rozwiedzionemu małżonkowi uprawnienie do powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, a oświadczenie w tym przedmiocie można on złożyć przed kierownikiem u.s.c. lub konsulem w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. Oświadczenie takie możemy złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Pamiętajmy, że żaden inny organ nie ma prawa przyjmowania od nas oświadczeń w tym zakresie. Nawet sąd nie może umieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym.

W odniesieniu do 3-miesięcznego terminu należy podkreślić, iż jest on terminem zawitym, który nie może być przywróceny ani przedłużony. Biegnie on dopiero od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Wcześniejsza próba złożenia oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska będzie nieskuteczna.

Co jednak jeśli nie zdążymy i nie złożymy wniosku w terminie 3 miesięcy? Wówczas zostaje nam skorzystać z ustawy z dnia 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Wniosek taki jest składany również do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z powyższą ustawą zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, jednak nie powinno być wątpliwości, iż rozwiązanie małżeństwa i chęć powrotu do nazwiska rodowego stanowi właśnie ważny powód.


pokaż wszystkie artykuły ››