Obsługa prawna - Kraków

Artykuły

 

Założyć spółkę w kilka dni? To jak najbardziej możliwe


Chcesz założyć spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w kilka dni? Nie możesz długo czekać na umówienie się u notariusza i czekanie na wpis w KRS metodą tradycyjną? Nic łatwiejszego - musisz jedynie założyć konto w systemie s24 i posiadać profil zaufany lub elektroniczny.

Proces zakładania spółki, które będzie rejestrowana przez sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie musi być długi i skomplikowany. Nie trzeba również ponosić znacznych kosztów, związanymi z wizytą u notariusza. Wszystko (aż do uzyskania wpisu do KRS) można załatwić w kilka dni. W ten sposób spółkę założymy z łatwnością online - za pomocą systemu s24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/).

Musimy jednak pamiętać, że założenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez system teleinformatyczny będzie miał pewne ograniczenia. Sprowadzają się one głównie do zawężonej możliwości kształtowania treści umowy spółki.

Warto przyjrzeć się, na jakie pytania będziemy musieli odpowiedzieć, tworząc umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online.

Podczas kreowania umowy spółki będziemy trzeba rozstrzygnąć takie kwestie:

- jakie będą wysokości udziałów wspólników (wyłącznie wkład pieniężny)

- jak długo będzie trwała kadencja zarządu

- czy udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę

- cz zbycie oraz zastawienie udziału będzie wymagało zgody Spółki 

- czy zastawnik i użytkownik będą mogli wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna

ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu

- czy Spółka będzie mogła tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

- czy Zarząd będzie mógł wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę

- czy do składania oświadczeń w imieniu spółki będzie upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

- czy rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki będzie wymagać uchwały
wspólników.

Jak widać powyżej, mimo wielu ograniczeń, związanych z tworzeniem spółki (np. brak możliwości wniesienia na początku aportu niepieniężnego jako wkładu wspólnika), nadal mamy spore możliwości kreowania postanowień umowy spółki.

Jeśli nie czujesz się na siłach sam założyć spółki w systemie teleinformatycznym nasza kancelaria zrobi to sprawnie i w pełni profesjonalnie. Zapraszamy do kontaktu.

 


pokaż wszystkie artykuły ››