Reprezentowanie podejrzanego – Kraków

Prawo karne

  • reprezentowanie podejrzanego oraz oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego
  • reprezentowanie obwinionego (wykroczenia)
  • reprezentowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz osoby nie będącej stroną
  • reprezentowanie osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym